Taxatie

Gevalideerd taxatierapport nodig?

*Tot en met 31-03-2021 ben ik aangesloten bij DIVA makelaars daarna ga ik zelfstandig verder onder de naam Karin de Jong makelaars. Alle diensten blijven zoals u gewend bent. Ik blijf aangesloten bij Branchevereniging VBO, SCVM en NVRT. Binnenkort wordt de uitstraling van de website geprofessionaliseerd waardoor het mogelijk is dat deze even ‘uit de lucht’ is. 

Indien er een taxatierapport nodig is van de woning leveren wij een compleet NWWI gevalideerd taxatierapport. Naast dat wij zelf aangesloten zijn bij NVRT en NWWI, werken wij ook samen met ervaren collega taxateurs van CellaHouse vastgoedadvies en van Burowoon.

Bij een woningtaxatie gaat het om de waardeschatting van een huis. Om dit zo goed mogelijk te doen is specialistische kennis nodig. Deze hebben wij in huis!

Marktomstandigheden vormen een belangrijke factor bij de waardering van woningen. Het is belangrijk dat een taxateur kennis heeft van de lokale markt en weet wat er in bepaalde omgevingen speelt. De prijsontwikkelingen op de markt van min of meer vergelijkbare woningen in de omgeving zijn van groot belang. En natuurlijk spelen ook (inter)nationale en regionale marktomstandigheden een rol. 

Andere belangrijke factoren bij woningtaxaties zijn onder andere privaat- en publiekrechtelijke aspecten, de bouwtechnische toestand van de woning, eventuele verontreinigingen en -niet te vergeten- de fysieke aspecten van de woning zoals de inhoud, oppervlakte, de aanwezigheid van tuin, garage, balkon, isolerende voorzieningen enzovoort. 

Een woningtaxatie wordt altijd met een bepaald doel uitgevoerd. 

Het doel van de taxatie kan zijn: Het verkrijgen van (hypothecaire) financiering; Het verkrijgen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie); Het bepalen van de waarde voor- en na een verbouwing; Het maken van een juiste afweging bij aan- of verkoop van panden; De verdeling en overdracht van de waarde bij nalatenschap of boedelscheiding.

Met alle hierboven genoemde factoren dient een taxateur rekening te houden.

De rapporten die wij opstellen voldoen aan de criteria om gevalideerd (gewaarmerkt) te worden door een erkend instituut (meestal het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Deze ziet erop toe dat de taxatie geheel conform de richtlijnen en regelgeving is opgesteld. Met deze objectief betrouwbare en heldere taxatierapporten kunnen banken en financieringsinstellingen, geldverstrekkers, intermediairs en uiteraard ook de consumenten inzicht krijgen in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand komt. 

Een goede zaak voor jou als consument, omdat hiermee de objectiviteit en onafhankelijkheid van het taxatierapport gewaarborgd is.

Voor meer informatie of een afspraak kun je bellen naar mijn rechtstreekse nummer (06) 124 24 573 of mailen naar karin@makelaarsenwoningpresentaties.nl. Ik zal dan een taxateur contact met je op laten nemen.