Spelregels Facebookactie

1. Deze Facebookactie is gemaakt door Karin de Jong onder handelsnaam Karin de Jong makelaars & woningpresentaties te Bleiswijk.

2. Deelname aan deze actie is gratis.

3. De deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de actie.

4. De looptijd van de actie staat aangegeven in bericht. Er wordt via Facebook contact opgenomen met de winnaar.

5. De deelnemer moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.

6. De trekking van de winnaar wordt willekeurig en onpartijdig gedaan.

7. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van juiste informatie.

8. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

9. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

10. Iedereen kan op een openbare Social Media win-actie reageren. Echter betreft de actie ten alle tijden een Lokale actie, geen Landelijke. Winnaar zal woonachtig zijn, een postadres hebben maximaal 15 km van mijn vestigingsplaats.

11. Karin de Jong kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden of de de social media actie gedurende de looptijd wijzigen of aanpassen.

12. De deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.

13. Karin de Jong makelaars & woningpresentaties handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

14. Op deze spelregels is Nederlands recht van toepassing.

15. Op deze actie is mijn privacy policy van toepassing. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor deze actie en niet verstrekt aan derden.

16. Bij vragen en klachten kunt u contact opnemen met Karin de Jong, (06) 124 24 573 of mail@karindejongmakelaars.nl